Apollon, 2019

Apollon, 2019

Keramik, 72 x 41 x 41 cm Foto: Eric Tschernow